Voorwaarden Entingen enz.

Voor een hotelverblijf is een inenting tegen kattenziekte, niesziekte en bordetella verplicht. De inentingen mogen niet verlopen tijdens het verblijf van uw kat. En zonder geldig vaccinatieboekje kan uw kat niet in het hotel worden ingeschreven.
In een hotel (en ook in asiels of bij fokkers) is het risico op het overdragen van ziektes hoger. De katten verblijven vaak in één ruimte en komen met grotere regelmaat met elkaar in contact dan in hun huiselijke omgeving. Vertel uw dierenarts dat uw kat naar een hotel gaat en wat onze inentingsvoorwaarden zijn. Zonder de verplichte inentingen zoals in onze voorwaarden opgenomen kan uw kat niet bij ons logeren.

De inenting tegen niesziekte mag niet ouder zijn dan één jaar en niet jonger zijn dan drie weken bij aanvang van de reserveringsperiode. Wanneer de kat langer dan drie jaar niet ingeënt is geweest dient het weer de 2 basisentingen, dus 2x enten tegen katten- én niesziekte met een tussentijd van 3 weken, te krijgen.

De entingen hebben ook verloopdata. De enige enting waarvan de verloopdatum strikter is vastgesteld dan de cyclus van de dierenarts, is de enting tegen niesziekte. Deze mag tijdens het verblijf niet over de 10 maanden heen gaan. Hieronder vindt u de informatie over welke entingen bij ons verplicht zijn.
De verloopdata van entingen kunnen per merk en enting verschillen. Check tijdig de entingen in het vaccinatieboekje van uw kat met de entingsinformatie hieronder. Als u twijfelt, kunt u ons altijd bellen of mailen, dan kijken we even mee.


Kattenziekte

De enting tegen kattenziekte is zo goed als 100% dekkend, de kans dat een ingeënte kat kattenziekte oploopt is nagenoeg nihil.
De laatst toegestane entingsdatum is afhankelijk van het merk en mag niet korter geleden dan 2 weken gegeven zijn.

De inentingseis van het hotel tegen kattenziekte is afhankelijk van het merk van de enting.

Nobivac Tricat Trio (cocktail), houdt drie jaar.
Purevax RCP, (cocktail) houdt ook drie jaar.

De tussenliggende jaren krijgt uw kat dan respectievelijk de Nobivac Ducat of de Purevax RC enting (niesziekte). 

Felocel/Versifel CVR, houdt maar één jaar. Dit is een cocktail van kattenziekte en niesziekte en dient elk jaar gegeven te worden.

Zijn er geen gegevens over bekend, of is de enting langer dan drie jaar geleden, dan dient de kat tweemaal, met een tussenpoos van drie weken, te zijn ingeënt voordat hij in het pension komt logeren. De laatste inenting dient maximaal drie weken voorafgaand aan het pensionverblijf te zijn gegeven.


Niesziekte

Een kat die is ingeënt tegen niesziekte kan nog wel niesziekte krijgen. Dat komt omdat de enting bescherming biedt tegen bepaalde gevaarlijkere vormen van niesziekte, maar de kat evengoed besmet kan raken met minder heftige mutanten van dit virus. In de enting zit het calicivirus en het herpesvirus. Wanneer een kat toch niesziekte krijgt als deze is ingeënt, zal hij mildere verschijnselen krijgen dan wanneer hij niet is ingeënt.
De laatste inenting dient minimaal twee, liefst drie weken voorafgaand aan het pensionverblijf te zijn gegeven, maar niet langer geleden dan tien maanden.
Uw kat wordt elk jaar opgeroepen voor het herhalen van de entingen. Afhankelijk van het merk, krijgt uw kat óf elk jaar een cocktail van kattenziekte en niesziekte (Felocel/Versifel), of ééns in de drie jaar de cocktail (Nobivac Tricat Trio en Purevax RCP) en de twee tussenliggende jaren alleen de enting tegen niesziekte (Nobivac Ducat en Purevax RC).
Bij een pensionverblijf kan het zijn dat u nét even eerder naar de dierenarts gaat voor de herhaling van de enting, dan dat u de oproep heeft ontvangen. Dit komt omdat de entingseis tegen niesziekte bij ons op 10 maanden is gesteld. De antistoffen tegen niesziekte in het lichaam van de kat worden in de eerste twee à drie weken opgebouwd, maar nemen gedurende het jaar ook weer af. Bij sommige pensions is de entingseis tegen niesziekte nog wat strenger en bij anderen is deze juist weer wat losser. Als u twijfelt, wat slim is om te doen, bijvoorbeeld als de niesziekte-enting bijna tien maanden oud zal zijn tijdens een verblijf, kunt u altijd even bellen of mailen.


Bordetella

Bordetella is een bacteriële veroorzaker van niesziekte. Een kat die ingeënt wordt tegen Bordetella krijgt een neusdruppel of spray.
Net als bij de overige entingen gaat het lichaam van de kat vervolgens antistoffen aanmaken. In de periode vlak na de Bordetella enting kan, in incidentele gevallen, een kat lichte verschijnselen van niesziekte krijgen. De immuniteit tegen Bordetella is vrij snel aanwezig, maar bij kuchen/niezen/vochtuitvloeiing bestaat er risico op overdracht. Daarom moet deze periode, vanwege het besmettingsrisico, helemaal voorbij zijn.

De Bordetella enting moet dus liefst acht, minimaal zes weken voorafgaand aan het pensionverblijf zijn gegeven.


Vlooien en wormen

Wanneer uw kat bij ons komt logeren dan is het belangrijk dat hij ontwormd is en vrij van vlooien en mijten wordt gebracht.
Het is aan te raden in de week voor het hotelverblijf uw kat nog te behandelen tegen vlooien en wormen. Mocht het toedienen van het anti parasitaire middel vallen in de periode dat uw kat in ons hotel verblijft dan is het uiteraard mogelijk dat wij het toedienen.
Mochten wij als nog vlooien, wormen of andere parasieten ontdekken bij uw kat, dan zullen wij hem daartegen moeten behandelen. De kosten hiervoor worden aan u doorberekend.

Katers

Ongecastreerde katers kunnen tot aan een leeftijd van plusminus 6 maanden in het pension verblijven. Daarna zullen ze gecastreerd moeten zijn om in het hotel te kunnen logeren.

Gezondheid

Breng ons op de hoogte van  eventuele bijzonderheden over de gezondheid van uw kat. Kauwt u kat op elastiekjes, kan hij een normale deurknop openen? Heeft uw kat wel eens een ongeluk meegemaakt, of is uw kat misschien recentelijk nog ziek geweest? Als hier nog een nasleep van komt en wij zijn niet op de hoogte, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Wij willen uiteraard niets liever dan uw kat weer gezond mee naar huis geven.

Dierenarts

Mocht er iets met uw kat aan de hand zijn tijdens het verblijf en het is nodig een dierenarts te raadplegen, dan doen we dat. Natuurlijk stellen wij u/uw contactpersoon hiervan op de hoogte. Wij werken met een vaste dierenarts, maar vragen bij de reservering altijd naar de gegevens van uw eigen dierenarts zodat we het dossier van uw kat indien noodzakelijk kunnen raadplegen. Gemaakte kosten voor een eventuele dierenarts behandeling zijn voor uw rekening.

We hopen natuurlijk niet dat het gebeurt maar komt uw kat juist tijdens uw afwezigheid te overlijden dan brengen we u en uw contactpersoon hier uiteraard van op de hoogte. Een kat die overlijdt tijdens zijn verblijf in het hotel wordt (in overleg met u) bij onze dierenarts in bewaring gehouden tot u terug bent. U heeft dan nog gelegenheid om afscheid te nemen en na te denken over een laatste rustplaats.


Algemene voorwaarden

Op alle verblijfsovereenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
U vindt ze op de betreffende pagina.