Vaccinatievoorwaarden

Voor een veilig en gezond verblijf in ons hotel zijn een tweetal vaccinaties verplicht. De katten/niesziekte en de Bordetella (BB) neusvaccinatie. Deze inentingen mogen niet zijn verlopen tijdens het verblijf van uw kat. Bij elk bezoek aan ons hotel dient u een bijgewerkt vaccinatieboekje/paspoortje te overleggen, dit blijft gedurende het verblijf bij ons.

In een hotel (en ook in asiels of bij fokkers) is het risico op het overdragen van ziektes hoger. De katten verblijven vaak in één ruimte en komen met grotere regelmaat met elkaar in contact dan in hun huiselijke omgeving. Vertel uw dierenarts dat uw kat naar een hotel gaat en wat ònze inentingsvoorwaarden zijn. Zonder deze verplichte inentingen als ook de tijdige toediening hiervan kan uw kat helaas niet bij ons logeren.

BELANGRIJK: De katten/niesziekte vaccinatie dient uiterlijk 3 weken voorafgaande aan een bezoek te zijn gezet. De Bordetella neusvaccinatie dient uiterlijk 6 weken van te voren te zijn gegeven.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden omtrent ons vaccinatiebeleid dan kunt u altijd contact met ons opnemen, we helpen graag.